Het logo

Het logo van Fiddler’s Publishing is een vrije weergave van het familiewapen van Tarquinius Poppinga (1647), een verre voorvader van ZZP-er Johan Dijk.

De initialen linksboven zijn de initialen van Tarquinius Poppinga. Na zijn studie theologie in Franeker werkte hij een beperkt aantal jaren als dominee in Friesland. Tarquinius bleek toch een te ietwat vrijgevochten predikant te zijn. Zo zette hij vraagtekens bij het nut van kinderdoop. Dit was voor de gevestigde kerkelijke orde iets te veel van het goede. Ontslag was het gevolg. In het logo symboliseren deze initialen de vrije & creatieve geest van de ZZP-ers van Fiddler’s Publishing.

Links onder staan verschillende banen: een verwijzing naar de verschillende soorten media die vandaag de dag worden uitgegeven.