De major donoreditie van De Dikke Blauwe

Opiniemagazine De Dikke Blauwe is matchmaker tussen major donors en fondsenwervende organisaties in filantropie, kunst en cultuur. Elk jaar verschijnt De Dikke Blauwe major donoreditie als een extra ‘dikke bewaaruitgave’, waarin fondsenvragende instellingen zich profileren voor een verbreed bereik onder vermogenden en hun adviseurs en financiële dienstverleners, zoals private bankers, accountantskantoren en notariskantoren.

In samenwerking met CBF is een vindgids opgenomen, met daarin een compleet overzicht van alle door CBF erkende goede doelen in Nederland.