Pioniers-editie Nationaal Atelier

Het Nationaal Atelier is misschien een bescheiden radertje in de kunst-machines van Nederland. Maar de ruim 2.000 vrienden en leden zijn wel ware voorlopers en ambassadeurs. Honderden doen jaarlijks mee aan wedstrijden van de betrokken kunstexperts of met maatschappelijke organisaties en media. Deze uitgave – met maar liefst 174 kunstwerken – is een ode aan hen die bevlogen werken maken en die werken ook durven te exposeren in druk, ter inspiratie voor de miljoenen liefhebbers en nieuwsgierigen.