Corporate Power 2023 op 30 mei in A’dam

Hoe kunnen bedrijven en bedrijfsfondsen elkaar substantieel en duurzaam beïnvloeden op hun gezamenlijke ‘positive impact journey’? Deze vraag staat centraal tijdens Corporate Power op dinsdag 30 mei in Circl – het circulaire platform op de Zuidas in Amsterdam.

Met het groeiend aantal bedrijfsfondsen en hun toenemende zichtbaarheid in de wereld van filantropie, rijzen er ook vragen over hun functioneren. Wat is de relatie tussen fonds en donor? En is de grootste maatschappelijke impact te maken als het fonds onafhankelijk van haar donor opereert, of zou een push- en pullstrategie tussen beiden juist ook kunnen leiden tot een gezamenlijke reis naar positieve maatschappelijke impact?

Het Corporate Power event 2023 biedt een verhelderend kijkje in diverse keukens. Met als gezamenlijke opgave hoe de krachten te bundelen en te versnellen bij het behalen van de Sustainable Development Goals van de VN.